Sunday, April 16, 2006

繼續失魂

繼上次分享的超級失魂記後, 又一“力作”。

今天崇拜後有一位英文堂弟兄告訴我﹐ 我車子的左後輪有點"flat"﹐提醒我要給它pump pump 氣。 這時我才記起好像兩個多星期前 (又或已是更久之事)﹐ 有位弟兄已經提醒過我 ... 哈哈﹐ 但明顯地﹐我又忘卻了。 最近雖每天都駕車返工﹐但始終也沒有留意到或記起﹐ 為免再次忘記﹐我今次一到酒樓見到家人便跟他們說﹐(嘩﹗太醒目喇~~) 午飯後我要到油站pump 氣 .. 終於我成功地好好pump 返條呔!

唔 .. 今次結論係 ... 駕一輪不太普遍的車子係好的﹐那末便方便人家通知車主~~~ =P

No comments: